TrueType är skalbara vektor-typsnitt

TrueType är skalbara vektor-typsnitt

TrueType är en digital typsnittsteknologi som utvecklades av Apple på 1980-talet tillsammans med Microsoft. Det är en skalbar vektorfont som till skillnad från bitmap-font använder matematiska formler för att beskriva tecknens form.

TrueType-teckensnitt är format som binära filer och innehåller information om varje teckens utseende, inklusive linjebredd, höjd, bokstavsbredd och kurvor. Denna information används av datorn för att rendera tecknen på skärmen eller vid utskrift. TrueType-teckensnitt kan också innehålla flera stilar av samma typsnitt, som bold och italic.

Fördelen med TrueType-teckensnitt är att de är skalbara, vilket innebär att de kan ändras i storlek utan att förlora kvalitet eller skärpa. De är också lättare att läsa på skärmen än bitmap-teckensnitt, eftersom de har en högre upplösning och inte blir "pixliga" när de förstoras. TrueType-teckensnitt är idag vanligt förekommande i både Macintosh och Windows-datorer och stöds också av de flesta moderna skrivare och program för bildbehandling och desktop publishing.

Skriv en kommentar